Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu spolku: R CATERING s.r.o., Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, Česká Republika, IČ: 29260965 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce, anebo e-mailem na adresu: info@rcatering.cz

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.